Web service vốn là nền tảng của hệ thống của doanh nghiệp, giúp kết nối các ứng dụng người dùng, tài nguyên hệ thống và các service khác với nhau thông qua API. Do đó, việc có một web service đáp ứng nhanh và bảo mật sẽ giúp tối ưu trải nghiệm người dùng cũng như đảm bảo an toàn thông tin mạng. Trong bài viết này, cũng tìm hiểu rõ về RESTful API và cách xây dựng. 

RESTful là gì?

REST là viết tắt của từ Representational State Transfer và là một phong cách kiến ​​trúc để giao tiếp giữa các máy tính (máy tính cá nhân và máy chủ web) quản lý tài nguyên trên Internet. REST sử dụng các cách biểu diễn khác nhau để biểu diễn các tài nguyên như văn bản, JSON và XML, nhưng phổ biến nhất vẫn là JSON. REST được sử dụng nhiều để phát triển các ứng dụng dịch vụ web giao tiếp qua Internet bằng giao thức HTTP. Các ứng dụng sử dụng kiến ​​trúc REST này được gọi là ứng dụng RESTful.

Một tính năng quan trọng của bản dịch dịch vụ web RESTful là việc sử dụng rõ ràng các phương thức HTTP theo cách thức của một giao thức được xác định bởi RFC 2616. Ví dụ: HTTP GET được định nghĩa là một phương pháp tạo dữ liệu nhằm mục đích sử dụng cho các ứng dụng của người dùng để thu thập tài nguyên hoặc dữ liệu từ máy chủ hoặc để thực hiện một truy vấn và máy chủ sẽ tìm kiếm và phản hồi với các gói phù hợp.

REST yêu cầu các nhà phát triển sử dụng rõ ràng các phương thức HTTP theo cách tương thích với các giao thức chuẩn. Nguyên tắc thiết kế REST cơ bản này thiết lập ánh xạ 1-1 giữa các hoạt động tạo, đọc, cập nhật và xóa (CRUD) và các phương thức HTTP. Theo bản đồ này:

  • Để truy xuất tài nguyên, hãy sử dụng GET. 

  • Để tạo tài nguyên trên máy chủ, bạn cần sử dụng phương thức POST.

  • Để thay đổi trạng thái của tài nguyên hay là cập nhật tài nguyên, hãy sử dụng PUT.

  • Để loại bỏ hoặc xóa một tài nguyên, hãy sử dụng DELETE.

API là như thế nào?

API là viết tắt của Application Programming Interface và là một tập hợp các quy tắc và cơ chế mà qua đó một ứng dụng hoặc thành phần tương tác với một ứng dụng hoặc thành phần khác.

API có thể trả về dữ liệu mà ứng dụng của bạn cần theo yêu cầu ở các kiểu dữ liệu phổ biến như XML, JSON, YAML hoặc bất kỳ định dạng nào khác.

REST là viết tắt của REpresentational State Transfer, là một dạng biến đổi cấu trúc dữ liệu, một kiểu kiến ​​trúc để viết API.

Nó sử dụng các phương thức HTTP đơn giản để tạo điều kiện giao tiếp giữa máy và máy. Vì vậy, thay vì sử dụng URL để xử lý một số thông tin người dùng, REST sẽ gửi các yêu cầu HTTP (như GET, POST, DELETE, v.v.) đến URL để xử lý dữ liệu.

Do đó, RESTful API là một tiêu chuẩn để thiết kế các API sử dụng trong các ứng dụng web để quản lý tài nguyên. RESTful là một trong những phong cách thiết kế API được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, cho phép các ứng dụng khác nhau (web, di động ...) giao tiếp với nhau.

Trên đây là thông tin liên quan đến việc xây dựng RESTful API theo tiêu chuẩn. Nếu có nhu cầu xây dựng RESTful API, vui lòng liên hệ với công ty Ansuz Dev - đơn vị chuyên tạo dựng nền tảng số an toàn và linh hoạt cho doanh nghiệp, trong đó có xây dựng RESTful API.