Ứng dụng giúp học sinh lớp 1 luyện tập các bài tập toán theo chương trình sách giáo khoa và một số bài tập nâng cao.